Zasklenie terasy Hviezdoslavov centrum

Pozrite si fotografie zimnej záhrady, ktorú sme postavili pri rodinnom dome.

Ďalšie realizácie